Re: Lể ...


Posted by Bờm ..73..180.33 on Apr 05, 2020 at 07:08:59:

In Reply to: Lể ... posted by B on Apr 05, 2020 at 06:52:51:

ha ha ha ha

Mặc dầu các viên chức y tế tiên đoán số tử vong cao từ 100,000-240,000 trong 2 tuần tới đùng vào tuần lẻ Thánh, tơ' vần nghĩ số tử vong không cao như họ tiên đoán !
Tại sao ? V́ cả thế giới đang dùng moi phương tiện sẳn có nổ lực chửa trị và không chết CoViD-19

Nhưng tớ vần đau buồn cho những người bất hạnh đó !

Cầu chúc sức khoẻ đến mọi người !

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]