Re: răng


Posted by htc ..128..234.96 on May 15, 2019 at 11:22:26:

In Reply to: Re: răng posted by tn on May 15, 2019 at 09:34:49:

thích lắm tn. Áo mua về ḿnh sửa theo ư ḿnh nên thích :). Cám ơn tn. htc thấy tiệm sửa họ may sao ḿnh không thấy đường chỉ nên htc nghĩ họ có cách lộn ngược ra hay là may tay luồn bên trong sao đó :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]