Re: Am I expecting too much ?


Posted by MSP ..50..153.30 on Jul 22, 2019 at 11:23:41:

In Reply to: Re: Am I expecting too much ? posted by tinh on Jul 22, 2019 at 11:12:31:

:)))
Qua bao nhiêu là "why this why that", MSP mới nghiệm ra là ḿnh không thể bắt người khác có cùng suy nghĩ như ḿnh :)

Theo MSP hiểu th́ chữ "token" đó như là 1 nguyện ước của professor mà bà A cần phải làm (an IOU or an order)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]