Re: Bc k c tnh ganh tị ...


Posted by DG ..73..229.99 on Jan 09, 2019 at 09:19:50:

In Reply to: Re: Bc k c tnh ganh tị ... posted by Hải u on Jan 09, 2019 at 09:05:50:

yu v cui nhau th phải tin tuỏng cn hết duyn hết nợ th c ra'ng giữ cu~ng chả đuọc

trn đời c quả bo ... ai ở c ắt sẽ fải trả ... sớm hay muộn thi ... DG tin điều đ :)) (coi phim nhiều nn hay thấy quả bo hihihi)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]