Re: Tin vui gửi đến các bác già


Posted by Phù Vân ..199..125.58 on Nov 25, 2019 at 14:33:34:

In Reply to: Re: Tin vui gửi đến các bác già posted by KT on Nov 25, 2019 at 13:28:08:

Bác xem lại đoạn kinh này nhé:
"Sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị"

Th́ bác xem đấy, Ta Bà là cơi sắc - mà Phật dạy Sắc tức là không - th́ trái đất này mà là thật à ?
Bác nghĩ cho kỹ trước khi ao ước nha nha nha !!!
Kiếp sau bác có chắc sẽ được làm thân con người hay lại làm thân khác loài người trong sáu nẻo ?
Mà ngay cả làm thôn người cũng có lắm người bạc phước phải chịu khuyết tật th́ 100 năm có ngày nào không rơi giọt lệ bi thương ?
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]