Re: kẹo ko


Posted by KT ..71..133.206 on Jul 22, 2019 at 17:48:22:

In Reply to: Re: kẹo ko posted by DG on Jul 22, 2019 at 17:41:06:

Thi kệ lu lu he mới qua một lần, thi kệ bao him đi :)))), bn bx của KT cũng c 2 gia đnh keo kiết lắm, mỗi lần đi chơi nguyn nhm th khng bao giờ ra tiền cả, c lần đi chơi chung KT biết họ đi bụng lắm m khng ai dm ln tiếng, (sợ ln tiếng trước th phải bao) KT thấy chướng để cho đi queo, rốt cuộc KT ln tiếng họ ừ liền :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]