Re: Bác Lz à ơiii .....


Posted by Lz ..107..104.142 on Jan 09, 2019 at 00:15:00:

In Reply to: Bác Lz à ơiii ..... posted by áikhanh on Jan 08, 2019 at 19:12:18:

Thanks. Trả lời bác dưới kia, cái clip là của người ta, tôi chỉ nhặt về thôi, nên nói "tâm hồn nghệ sĩ" th́ tôi thật không dám nhận :)

C̣n cái câu "tôi chỉ nói đùa" th́ tôi ở cái thế phải nói, chứ ko phải v́ lo xa. V́ đang nói chuyện vui (nói dóc :) mà bác lại nhận OK, mà tôi không nói ǵ th́ thành ra tôi ngầm chấp nhận cái điều ḿnh nói là thật. Khi đó th́ cái câu đùa nó dở ra, nó thành cái câu tự cao tự đại mất rồi, nên tôi phải nói lại cho nó đúng. Mục đích là to set the record straight with the audience, chứ tất nhiên tôi biết là bác hiểu :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]