Re: 20 người


Posted by tn ..73..91.53 on Jan 09, 2019 at 09:32:47:

In Reply to: Re: 20 người posted by DG on Jan 09, 2019 at 09:25:38:

KT th cứ muốn trng số,, cn DG th lại khong muốn ..


bay giờ ai khong muốn mua th giơ tay ln,, để khi KT mua loto th trừ tn nguoi đ ra,, đuợc chưa ??? hihihihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]