Re: Bc k c tnh ganh tị ...


Posted by ikhanh ..98..134.180 on Jan 09, 2019 at 09:50:42:

In Reply to: Bc k c tnh ganh tị ... posted by My on Jan 09, 2019 at 08:18:46:

NNN l g m phn l phải nghe hả M ơiii...:):)
ak chỉ thấy ng ta ni trong PBN c duyn v c bi bản etc... Đng l dn Bắc kỳ!!! ak chỉ tin c một người thi :):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]