Re: Trả lời bc Lz ở bn dưới nọ :)


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 20, 2019 at 00:14:43:

In Reply to: Re: Trả lời bc Lz ở bn dưới nọ :) posted by Ph Vn on Jun 19, 2019 at 22:37:54:

C th ti chưa thấy nhiều như bnh canh bao giờ trừ ở trong fishery

Nhưng đỉa th c :) Nhớ cu ca xưa về thời mới khai khẩn miền Đồng Thp Mười

Muỗi ku như so thổi
Đỉa lội tợ bnh canh
Cỏ mọc thnh tinh
Rắn đồng biết gy

good night bcMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]