Re: Seattle


Posted by Nhị Ca ..99..81.254 on Jan 09, 2019 at 12:30:40:

In Reply to: Seattle posted by TLN on Jan 09, 2019 at 12:14:49:

Bc bị stroke 30 năm rồi, vậy vấn đề săn sc như thế no ? Kiếm người chắc khMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]