to: DG


Posted by KT ..107..97.82 on Mar 25, 2019 at 11:59:59:

Ra tiệm Walgreens mua ci arm sling về treo cnh tay ln , đừng cử động cnh tay, đi bs xin thuốc giảm đau uống, giữ yn cnh tay sẽ bớt đau
K tn
Dr. b :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]