Re: Đ Lạt trong sương m


Posted by tinh ..76..244.248 on Apr 09, 2019 at 16:18:04:

In Reply to: Re: Đ Lạt trong sương m posted by Lz on Apr 09, 2019 at 16:12:38:

c̀n chi bỏ kính ra LZ, tui đeo kính ṽn hớp h̀n ng ta mà :)

nói vụ đeo kíng thì tui th́y lạ cái là con nít và đám trẻ thích đeo kíng lắm, tḥm chí khg c̣n cũng mua mắt kíng 0 đ̣ mang v th́y nó đẹp sao đu

ṿy mà ng lớn thì lại ngại đeo kíng

tui th́y con người quả là rắc r̀i :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]