Re: to tinh


Posted by tinh ..76..244.248 on Jun 20, 2019 at 12:04:34:

In Reply to: Re: to tinh posted by k on Jun 20, 2019 at 11:56:11:

k thử bữa nào leo lên cái power tower rồi để 2 chân lên cái thanh ngang coi được không, cái thanh đó cao, muốn chọt 2 chân gát lên nó thì cũng phải pull up cho người mình cao lên ngang với thanh đó rồi mới chọt chân vô được, mà đã pull up được thì còn tội gì phải gát 2 cái chân lên cái thanh đó làm chi, tui chưa thử làm như thế xem có gì lạ khg

phải là người đã từng play với power tower mới hiểu được tui nói gì nhen, ai chưa rớ vô thì đừng có cho like bậy bạ, là nói cho k đó, chứ tui no need like ehehee
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]