Re: vui qu vui


Posted by DG ..73..229.99 on Jan 09, 2019 at 16:33:48:

In Reply to: Re: vui qu vui posted by tbm on Jan 09, 2019 at 16:30:58:

em th khong thể dẹp hết giấy v mẹ cn tự đi restroom đuọc, tự mc cơm ăn đuọc khong lẽ dẹp hết th lm sao đuọc em chỉ hy vọng mẹ chỉ nhai như mnh nhai sin gm, khong nuốt v bụng . chứ ngồi cạnh canh 24/24 th ai lm cho nổiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]