Re: Không phải Cha mẹ nào cũng lo cho con cái hết đâu


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 11, 2020 at 13:35:06:

In Reply to: Re: Không phải Cha mẹ nào cũng lo cho con cái hết đâu posted by tn on Feb 11, 2020 at 13:19:59:

sao cô đó có thể mở miệng nhờ tn đón dùm khi con gái tn không có đi học hôm đó …. DG chắc không dám đâu , nếu nhờ th́ DG nhờ ngụi trong gia đ́nh đónMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]