con gi


Posted by Q ..23..67.78 on Aug 11, 2019 at 19:10:04:

hm nay đi chơi với bạn đi 2 trai hai gi mới text về ni con về trễ\hỏi mấy giờ ni 9 giờ
đi metro xuống janpanese town ăn ramem, korean town hat caraoke, c thằng kia ba mẹ n khng cho đi metro đnh ni lo l đi hang around quanh trường thi, ku ba mẹ n drop at the coffe shop rồi ln đi ra bến subway
ba mẹ no m thấy vậytrong nghi ngờ, trong khi qun cfe th nằm đối diện bến subway. hang around trường g m di từ sng đến tối 9 giờ mới vềMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]