Re: Đời thấy V Thường Qu


Posted by KT ..107..97.131 on Feb 11, 2020 at 13:52:58:

In Reply to: Re: Đời thấy V Thường Qu posted by DG on Feb 11, 2020 at 13:38:44:

ne^'u mi`nh kho' kha(n, kho' chi.u, ga^y su*. vo*'i nguoi` mi`nh thuong nhie^`u qua' thi` co' nga`y nguoi` a^'y cha'n va` se~ bo? mi`nh ddi
Cu nầy thấy hay G , bx của KT kh khăn với KT hoi nhiều khi KT thấy chn :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]