Re: nói làm sao đây???


Posted by tinh+ ..76..244.248 on Sep 12, 2019 at 10:28:53:

In Reply to: Re: nói làm sao đây??? posted by tn on Sep 12, 2019 at 09:50:34:

btw, bữa tn hỏi ax's son có nhớ cô tn khg hả ? Chắc không nhớ đâu ihihii, tại nó gặp nhiều người quá nên khg nhớ ai là ai cả . Như hôm bữa vc tui dẫn my niece và nephew qua FL gặp boy, tui nhắc lại nó nghe là cách đây 19 năm nó đã gặp 2 đứa này khi nó theo vc tui qua IL thăm gđ tui, lúc đó my niece 3 tuổi, còn my nephew mới sinh được mấy tháng. Nó nghe thích lắm nên coi cháu tui như his cousins vậy ...
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]