autistic


Posted by Q ..23..67.78 on Aug 11, 2019 at 19:46:57:

lúc này ḿnh thấy con thiên hạ bị autistic nhiều quá\ thằng làm chung trong hăng không hỏi nhưng nghe cách nói hcuyện th́ như là single đad, hôm bữa hỏi thăm con đi học này kia th́ nó nói con nó bị autistic phải học special school
nghe nó nói tinh bơ à, ḿnh thấy mỹ nó coi autistic th́ b́nh thường
c̣n ḿnh th́ con thông minh rồi lại c̣n than văn sao nó không muốn làm bác sĩMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]