Dear Lz, NC, hl, bác Vzịt, nch, và các bạn trong VS


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Nov 26, 2019 at 23:35:04:

Hôm nay PV ghé chơi. Không biết lư do đặc biệt nào, PV đă mang h́nh ảnh một người
nói giống cháu DC Zom. Đồng thời viết trả lời KT, lại mang tên ak & anh Chung vào.
Đây là post của PV:
Posted by Phu` Va^n ..199..125.58 on Nov 25, 2019 at 14:27:37:
In Reply to: Re: Tin vui gửi đến các bác già posted by KT on Nov 25, 2019 at 13:18:43:

Tôi có 1 vườn nhăn, xoài, vải, mít, avocado .
Vẫn ăn từng cây một, nhưng chưa hề phải rào cây nào cả :))

Tạm có nghĩa là không vĩnh viễn trụ,
nhưng tôi hỏi bác nhá:
Có ai trụ nhan được măi hay chưa ?
Ngay nơi chợ búa này mà bác c̣n phải rống c̣ ke điểm danh th́ chẳng tạm bớ là ǵ ?
Như việc bác xưa đă từng là fan của những bài tôi post, mà nay bác chém tôi như chém gió, ĐCZ từng tuyên bố:"1 nhời xưng bạn th́ cả đời là bạn" Nhưng bác có thấy ngày nay ĐCZ của bác xem tôi như cái gai trong mắt", Xưa chị cả AK của chợ xem HA như đứa hổn v́ HA chửi tưới cả hai vợ chồng chị ta, nhưng nay th́ sao, HA là đứa cháu thân thương mà hai vợ chồng chị là cả 1 giời mơ ước cho HA đấy :))
C̣n bản thân bác cũng như tôi, có ngày nào mà thân thể chẳng già thêm, vậy th́ bác đă thấy rơ cái nghĩa tạm bợ hay chửa ?
Tôi hy vọng bác đi t́m kinh sách Phật học mà nghiền nghẫm cái nghĩa Phật dạy cơi nài là cơi giả tạm nhé

T́nh thân
--------
ak biết mỗi lần PV im lặng là để đưa ra một chiến thuật mới:)

PV đă tiên đoán HA và D́ Út & chú Z sẽ trở mặt với nhau. ak chẳng thấy có lư do nào PV lại khoái châm chích tụi này ???
Đă nói vài lần rất rơ: "PV đừng nhắc đến tên ak & DCZ hay CP trong những post của PV"
Một người hiểu biết và tu tập như PV mà cũng không hiểu ư của tụi này sao ?
-----
"Xưa chị cả AK của chợ xem HA như đứa hổn v́ HA chửi tưới cả hai vợ chồng chị ta," (PV)
-----
Chuyện ak & anh CP thích ai hay giận ai, có cần xin phép không nhỉ?
Đă viết th́ viết cho tử tế . Có ai mượn PV viết đâu mà viết lếu láo ???
"hai vợ chồng chị ta" (PV)
PV tránh xa tụi này đi nhá!!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]