Re: ra khỏi ṿng an toàn


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by DG (67..177.2) on May 28, 2024 at 11:46:20:

In Reply to: Re: ra khỏi ṿng an toàn posted by KT on May 28, 2024 at 11:28:17:

ai nói DG đẹp ... hắn nói DG xấu hoài

ừa, chắc chả ế đâu v́ lúc đó có ng` muốn làm sui gia với mẹ

1 bác đi vượt biên cùng tàu, gio*'i thie^.u con trai (nha` 8 ga'i, 1 trai) DG biết anh đó v́ hồi ở đảo DG hay theo anh đó đi xem phim và he dạy DG học tiếng anh, he hiền và DG hiền, hiền + hiền = gặm cỏ mà ăn (DG nghĩ như vậy) nên không quen, với lại DG chỉ xem anh là anh trai ...

rồi đi học, chị kia ho.c chung có em trai lớn hơn DG 1-2 tuổi ǵ đó, DG chở mẹ đi chợ VN gần nhà she ở với bố mẹ và em trai, má her gặp my mom at the supermarket đ̣i kết sui gia, DG tha^'y em her o*? truo`ng, cao ho*n DG 1 ti', nghe ke^?: he gio*` la`m head nurse

the`ng cousin ddi.nh gio*'i thie^.u DG cho anh trai cu?a his ex-wife, may ma` khong quen, ne^'u lo*? la^'y nhau thi` me^.t, co' ga(.p anh ddo' lu'c dda'm cuo'i the`ng em ho., cao, ba?nh trai, ky? su*, cha('c lo*'n ho*n DG 7-8 tuo^?i, DG tu*` cho^'i ra ga(.p ma(.t, he nghi~ DG cha?nh

lu'c ddo' DG quen ha('n ma` da^'u ne^n ai cu~ng tuo?ng DG co`n ra?nh ti`m ng` gio*'i thie^.u hihihihi
Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)