Kỳ Qu Cc Bạn


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..19.120) on June 12, 2024 at 11:43:27:

Từ ngy ti hiểu về Thầy MT, trong lng ti thật c chao động, về sự tu hnh của Thầy MT v cc Sư khc, lc cn lm hội trưởng ti thường hay thỉnh cc Thầy, cc Ni về cha giảng php, cng lễ v.v, mỗi lần như vậy th phải mua v my bay, v cc Thầy cc Ni khng c tiền, tiền Hotel, rồi khi Thầy Ni về phải cng dường Tăng Ni, phải quỳ phải thỉnh phải lạy cho đng lễ, đến khi ti hiểu về Thy MT mọi việc ti thấy dể dng, tuy rằng ti hiểu mỗi Thầy, Ni điều kiện tự khc nhau, khng ai giống ai cả, nhưng ngy xưa mỗi lần rước Thầy rước Ni cha phải chuẩn bị một số tiền tương đối mới đp ứng được,
Sau khi hiểu về cc tu của Thầy MT ti thầm nghĩ, ..những lễ nghi cng Thầy c rm đm lắm khng, hay đ trở thnh ci tục, Đức Phật trước kia đầu c ni l phải quỳ lạy Tăng Ni khi cng dường đu, hay ngi c ni m ti khng hiểu ???


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)