Vu Vơ về Khuya


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..158.218) on June 13, 2024 at 00:34:48:

Trong tất cả những việc xảy ra trong thế giới thực tại sẽ bao gồm đúng và sai . Có khi đúng với người này nhưng không đúng với người kia . Nên ḿnh phải làm chủ tư duy ḿnh không để nó phụ thuộc vào bất cứ điều ǵ và bất cứ ai .
Thấy cái ǵ tốt th́ nên học c̣n không tốt th́ lánh xa .
Cuộc sống mỗi người mỗi khác. Không thể đem điều tốt của người này mà áp dụng lên người kia .
, đừng để cái tâm ḿnh bị cuốn vào sẽ bị phụ thuộc tư tưởng.
Thế giới thực tại th́ không ai biết được phía trước là ǵ đâu . Có thể đến cuối cùng của con đường th́ lại có lối rẽ
Chúng ta là phàm tục th́ nên làm tốt phận sự của minh. PHẬT không ở thế giới của thực tại. PHẬT ở trong thế giới của sự mong ước.
NIẾT BÀN không phải là nơi thế giới ảo mộng thần tiên như mọi người thường nghĩ. Mà NIẾT BÀN chính là sự hài ḷng tuyệt đối khi chúng ta tạo được một thành quả tốt của cuộc sống .


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)