Re: bed bug or tick or flea ?


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Lz (207..61.10) on June 24, 2024 at 12:45:14:

In Reply to: Re: bed bug or tick or flea ? posted by tinh on June 23, 2024 at 18:29:50:

Trả lời post bác hôm qua, vụ cây bơ bác mới nói cách đây có 2-3 tháng ǵ thôi, nên tôi nghĩ tới liền :)

C̣n bác có nói ǵ lâu hơn nữa th́ tôi không biết.

C̣n vụ cây lan mới là lâu. Hồi đó hai bác ak+CP qua Cali (h́nh như là hồi gặp bác TC) cho mỗi người một cây lan, chứ b́nh thường tôi cũng chẳng bao giờ mua. Sau nó chết tôi nói trong đây, tới giờ cũng phải 4-5 năm hơn. Mà bác vẫn nhớ chứng tỏ c̣n minh mẫn chán :)


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)