Re: Thầy Ph !


Posted by ikhanh ..98..134.180 on Jan 09, 2019 at 20:21:52:

In Reply to: Thầy Ph ! posted by Bờm on Jan 09, 2019 at 18:27:15:

Cn bản tiếng Anh đu khng bỏ ln lun đi Bờm:):) ng viết hay lắm. Đủ để cho cc con chu đọc v hiểu đươc. kiến hay!!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]