Re: 10 năm tnh cũ


Posted by Drama King ..170..64.148 on Jun 20, 2019 at 15:52:57:

In Reply to: Re: 10 năm tnh cũ posted by HA on Jun 20, 2019 at 15:38:31:

oh thật vậy ? Nếu đng như U ni th U đu c TỒ đu man, ai ni U TỒ l b ci lầm to giống Ght ...hahahahMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]