Re: cái mũi


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 27, 2019 at 08:44:07:

In Reply to: Re: cái mũi posted by DG on Nov 27, 2019 at 08:40:01:

ừa she mới cắt tóc ngắn trước l̃, chứ trước đó she tóc dài, c̣t hoặc búi ln ... Ḿy đứa nieces bảo thích mẹ nó đ̉ tóc dài hơn, tui thì th́y thích tóc ngắn này của her, đăng ćt ý cho G coi vì hay nghe G nói v̀ kỉu tóc ngắn này nọMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]