Re: Bị blocked có khổ không ?


Posted by Hải Âu ..73..174.114 on Aug 12, 2019 at 09:08:51:

In Reply to: Bị blocked có khổ không ? posted by B́nh Yên on Aug 12, 2019 at 07:13:41:

bị blocked là tại ḿnh viét nhửng ǵ hong fit cho forum chứ đừng đổ thừa nhân quả từ viẹc khácMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]