Re: chớt quớt


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 20, 2019 at 18:00:09:

In Reply to: chớt quớt posted by DG on Jun 20, 2019 at 13:47:49:

bác làm tôi cũng trớt quớt :) Mới đọc reply của bác dưới kia nên phải nói ngay chứ để sang tuần sau hết nóng hổi vừa thổi vừa đọc. (Tôi đă nói ko đọc mà quên đi, cứ vào đọc là phải viết, khổ ghê, không nói không chịu được :). Tưởng ǵ, bác với ax đêm nào cũng nằm ôm nhau thủ thỉ th́ nhất bác rồi, c̣n ai hơn được nữa :) May mà tôi không nói bác chia tay chia chân ǵ, chứ không giờ mang mặt mo, quê độ chẳng dám tḥ mặt vào đây nữa :)

Bởi vậy tôi mới nói bác tinh bác cáo, nghe người ta kể chuyện relationship trên net giống như thầy bói xem voi, người ta kể cái tai th́ ḿnh biết cái tai, kể cái mỏ th́ ḿnh biết cái mỏ, chứ c̣n những chỗ nhiều mỡ nhiều nạc như lưng, đùi, bụng, vai, mông người ta không kể th́ ḿnh đâu có biết :) Cứ nghe kể cái móng cái mỏ th́ nghĩ "con ǵ mà cứng quá", chứ biết đâu có ty tỷ cái mềm mại ướt át ḿnh không biết. Không có đầy đủ chi tiết, không có bức tranh toàn cảnh th́ nói ǵ cũng chỉ là phán bừa, phán ẩu, chẳng giúp ǵ được ai :)

Tối nay về tâm t́nh bác nói ax "thank you for marrying me" xem ax nói ǵ :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]