Vu vơ


Posted by KT ..107..97.34 on Mar 11, 2019 at 10:31:36:

T́m hiểu thêm về vũ trụ mới thấy rằng con người quá nhỏ bé, sống đến 60’s mới hiểu được cuộc sống không dài, v́ vậy các bậc tiền nhân đă khuyên dạy con người nên dị tha, buông thả nhũng hỷ nộ ái ố v.v . Tuy là vậy nói và nghe mọi người ít nhất cũng đă một lần có nghe qua, nhưng thật tế trong cuộc sống chỉ có một số ít người tạm buông bỏ đuọc, phần lớn chỉ biết nói thôi chứ chưa đă thực hành và trong số lớn đó có tui .....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]