Re: to bc Lz - bệnh đau khớp


Posted by tm tịnh ..108..220.142 on Apr 10, 2019 at 09:26:52:

In Reply to: Re: to bc Lz - bệnh đau khớp posted by Z? on Apr 10, 2019 at 09:12:18:


ở Mỹ kh kiếm rượu đế, tt thay bằng rượu trắng vodka 40 độ

300 gr tỏi gi nt, để ngoi khng kh 30 pht mới đem ngm
với 600 ml rượu trắng .

Ngm 2 tuần l dng được khi rượu ng sang mu vng nghệ .
mỗi ngy dng 2 lần sng v tối, mỗi lần một muỗng cafe
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]