Re: Hột xon


Posted by KT ..107..97.85 on Jan 10, 2019 at 10:05:05:

In Reply to: Re: Hột xon posted by DG on Jan 10, 2019 at 09:56:50:

Vậy trước kia bn tay của G đẹp phải khng ?
bx KT lc xưa khi mới cưới bn tay cũng thuộc loại đẹp, nhưng giờ hết đẹp rồi

Trn đy c một người nữa bn tay cũng đẹp lắm đ l Uizaa, bn tay she đẹp lắm :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]