Re: Hỏi thiệt


Posted by Hải u ..73..174.114 on Apr 10, 2019 at 09:29:12:

In Reply to: Re: Hỏi thiệt posted by ... on Apr 10, 2019 at 09:26:50:

Tại sao U nghỉ vạy
"mmnh l 1 c gi chinh nguyn chong chắng, sợ cc đấng mầy ru married man chạy theo ghẹo v tn tỉnh"

???Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]