Re: Hm qua


Posted by V ..172..22.221 on Jun 21, 2019 at 07:53:13:

In Reply to: Hm qua posted by KT on Jun 08, 2019 at 10:35:22:

Cuối thời gian, khoảng khắc tuyệt vời.
Theo lịch trnh vẫn vội v tri.

XIN ĐỪNG QUN TI
Tay trong tay dự tr tạm biệt.
Đến giờ bay, anh phải đi thi.

C đọng mắt em, một bầu trời.
Mộng mơ xanh tm, ng my tri.
Như mu hoa nhỏ anh chim ngưỡng.
Hương nhẹ tc thề thoảng xa xi.

My bay đang chờ, anh đi thi.
Nụ hn say đắm, đa hoa mi.
Vng tay u yếm anh siết chặt.
Hạnh phc n cần, bỗng chơi vơi.

My bay đang chờ, anh đi thi.
Mnh em ở lại với đơn ci.
Vọng loa sang sảng lời thc dục.
Anh phải bay về miền xa xi.

My bay đang chờ, chia tay thi.
Forget me not đắng ln mi.
Tươi cười mắt ướt, em quả quyết:
"Chắc chắn nay mai, anh bay về".

hjb 5/30/19

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________


Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]