Re: Đng Trng Hạ Thảo


Posted by tm tịnh ..108..220.142 on Jan 10, 2019 at 10:25:18:

In Reply to: Đng Trng Hạ Thảo posted by DG on Jan 10, 2019 at 10:04:33:


thuốc g cũng vậy, xi qu liều lượng đều khng tốt cn c hại nữa .
Như nhn sm chẳng hạn, mỗi ngy chỉ nn dng 3,4 lt mỏng thi,
hạt kỷ tử tốt như đng trng hạ thảo nhưng mỗi ngy chỉ dng khoảng 20 hạt ...
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]