Re: tn là người lo xa


Posted by KT ..107..97.96 on Nov 02, 2018 at 10:55:04:

In Reply to: Re: tn là người lo xa posted by Hải Âu on Nov 02, 2018 at 10:49:42:

Nếu HA thích vậy th́ làm vậy đi, đời sống ngắn ngủi (KT nghĩ vậy) thích ǵ làm nấy miễn ḿnh thích là đuọc rồi , KT th́ KT có cái bệnh lo cho con hơn lo cho bản thân, KT biết ḿnh như vậy nên để mọi quyết định sau nầy cho bx, (vi bx trẻ hơn KT nhiều) v́ lúc KT dfi rồi bx vẫn c̣n ở lại nên mọi quyết định sau nầy KT dành cho her hết :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]