Re: Bắt chuớc tbm v/v thiếu tiền


Posted by Drama King ..170..64.148 on Jun 12, 2019 at 10:36:42:

In Reply to: Re: Bắt chuớc tbm v/v thiếu tiền posted by Hải u on Jun 12, 2019 at 10:30:24:

sao m băng được, Lz cn cy thm t nhứt 3 năm nữa mơ"i đủ tuổi về hưu đ ...Lz khoảng 65, nhưng muốn về hưu muộn, 68Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]