Re: Cỏ non ...


Posted by Hải u ++ ..73..174.114 on Mar 11, 2019 at 20:30:16:

In Reply to: Re: Cỏ non ... posted by HA on Mar 11, 2019 at 20:20:11:

Ngy HA ra đi Hương chưa trn 16, Bố H trung t đi học tập, mẹ H phi lm gi từ đậu xanh ... nh H ở đường Phan Đnh Phng
H l cousin của bạn HA
bạn HA now is 1 of my FB friends
he ni con H cn chờ my :)) H đang ở Nam Cali ... H củng đẹp v dể thuong lắm

Mấy c ny thch HA v chắc thấy HA hin, thiẹt th, thư sinh (của ngy ấy), v c lẻ hong xấu trai :)))

bạn HA chọc khi my available th tao cho my số phone of n

:))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]