Re: Đng Trng Hạ Thảo


Posted by CH ..104..192.111 on Jan 10, 2019 at 12:27:29:

In Reply to: Re: Đng Trng Hạ Thảo posted by ikhanh on Jan 10, 2019 at 11:21:36:

Mnh hong tin nghe họ quảng co rồi bn đắt th ngứa miệng tay than phiền :)

Việc DG th chắc b biết phải lm g . Đọc kỷ lại th she biết hong r rng lm nhắc nhở b ... lần sau th cn phia đi heheheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]