Re: Tối qua


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 02, 2018 at 12:00:01:

In Reply to: Re: Tối qua posted by TLN on Nov 02, 2018 at 11:58:14:

trời lạnh th́ phải mặc nhiều quần áo đúng không chị

em đoán chàng của chị thuộc loại thích mặc ít quần áo hoặc khong mặc ǵ khi ngủ hihihihi

chàng khong khều th́ chị khều chàng …Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]