Re: "Thầy bi Saigon xưa", gởi bc tbm


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Jan 10, 2019 at 12:44:21:

In Reply to: Re: "Thầy bi Saigon xưa", gởi bc tbm posted by CH on Jan 10, 2019 at 12:31:30:


O lm tui nghĩ ngay đến một cu c thể đem bn cho cc ng cc b bc sĩ chuyn giải phẫu thẩm mỹ ở OC để họ treo ln ở tiệm:

Khng c người phụ nữ km nhan sắc
Chỉ c người phụ nữ chưa gặp đng bc sĩMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]