Hôm qua, hôm nay


Posted by KT ..71..133.206 on Nov 30, 2019 at 09:50:07:

Hôm qua nghỉ một ngày ăn chơi liêu lỏng, nào là đón khách bạn phương xa đến, đi shopping, ăn uống, hôm nay lại trở lại làm việc b́nh thường, có như vậy mới quí trọng những ngày được nghĩ :))))
Giờ này chắc nhiều bạn con hangover đang nằm “lây lất” trên giường :))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]