Re: Bác Lz (cơm gạo lứt bưng lên đây)


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 12, 2019 at 10:52:58:

In Reply to: Re: Bác Lz (cơm gạo lứt bưng lên đây) posted by honhoang on Jun 12, 2019 at 10:34:00:

Wiki ghi là gạo lứt đấy bác :) Bác vào sửa wiki đi, cho họ biết thế nào là tiếng Việt chuẩn :) Sửa xong nhớ chửi đổng "Tiên sư đứa này sửa lại bài của ông" :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]