T́nh Toán Học


Posted by Face Book ..99..201.63 on Oct 29, 2020 at 17:35:25:

Nguyễn Phương Nhu
Thiên Hạ Chuyện
Yesterday at 6:46 AM ·
Bài thơ nếu những ai học trước 1975 ,nhất là học sinh ban B , chắc hẳn đă đọc ít nhất một lần . Lúc đó, bọn học tṛ chúng tôi hay chuyền tay nhau chép lưu niệm .
Xin được đưa lên để nhớ lại một thời khổ sở v́ giải toán không được !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]