Re: Bắt chuớc tbm v/v thiếu tiền


Posted by Drama King ..170..64.148 on Jun 12, 2019 at 10:46:07:

In Reply to: Re: Bắt chuớc tbm v/v thiếu tiền posted by Hải u ++ on Jun 12, 2019 at 10:43:26:

U m dm cho me gặp P sao ?

hahaha ...U khng sợ me mang chiện U kể xấu P trn ny sao ? no l P dances in Master bedroom with no clothes on, no l MS goats behehe her ? no l she tới nh her mom lấy food về cho cả gia đnh U ăn ...blah blah blah ...hahaha

Nếu U đi Toronto ma h or early autumn th nice, chứ đi late Autumn th hơi lạnh đ U ...đừng c dại đi winterMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]