Re: Tối qua


Posted by TLN ..172..19.158 on Nov 02, 2018 at 11:58:14:

In Reply to: Re: Tối qua posted by DG on Nov 02, 2018 at 11:55:26:

Tức ci l he ko chịu khều hay đ, cn ni thấy em m gối ngủ tội qu nn chụp hnh rồi để em ngủ v gởi hnh chị ngủ hả họng nữa chứ, thiệt tnh 🙈

. Cn ni chị đi ngủ sao mặc nhiều quần o qu 😜Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]