Re: Hỏi


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 02, 2018 at 12:47:05:

In Reply to: Re: Hỏi posted by CH on Nov 02, 2018 at 12:43:51:

vụ g/d hắn chắc chỉ ni với chị hắn thi chắc ku mai ai rảnh sang tro^ng mom đi mai DG fải trng my mom nguyn ngy, hắn th chở nhc đi học the^m

giu*~a 2 nha` thi` theo DG cha('c ddo^'n dduo.c ma` , right ? DG chi? bie^'t ca^y fi'a truo'c nha` ga^`n cho^? le^` dduo`ng thi` thuo^.c chi'nh phu? .. vu. na`y DG cu~ng cha? dde^? y' , trong vuo`n nha` DG thi` ne^'u ddo^'n dduo.c, DG ddo^'n sa.ch se~ hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]