Re: 12 tuổi đ phải gnh vc 1 trọng trch qu lớn


Posted by KT ..107..97.85 on Aug 13, 2019 at 09:30:36:

In Reply to: Re: 12 tuổi đ phải gnh vc 1 trọng trch qu lớn posted by Bnh Yn on Aug 13, 2019 at 09:23:43:

Một trong 4 đứa con của ti, c một đứa học n phải lấy con A, nếu khng được n khng vui, mi cho đến ln đđại học, c một mn kh qu đối với n n bị con C. N ni n nhất định lấy lại lớp đ, tn con mỗi đứa mỗi khc, ti chỉ c 2 đứa học lực kh, cn 2 đứa kia lấy đuọc con C l được rồi, khng c cố gắng :))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]