Re: Hỏi


Posted by CH ..104..192.111 on Nov 02, 2018 at 12:43:51:

In Reply to: Re: Hỏi posted by DG on Nov 02, 2018 at 12:41:27:

Giữa hai nh đ DG .

Khen DG giỏi nhe - sao m kin nhẫn qu đi . Ring chuyện nh hắn th đem ra bn với hắn trước để hắn giải quyết . Khng được th bn với b chị no lo cho m chồng DG để c đ ni với gđ họMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]