Re: 12 tuổi đ phải gnh vc 1 trọng trch qu lớn


Posted by DG ..38..236.146 on Aug 13, 2019 at 09:29:18:

In Reply to: Re: 12 tuổi đ phải gnh vc 1 trọng trch qu lớn posted by Hải u on Aug 13, 2019 at 09:25:29:

chị hắn mới đưa mấy v đi xem nhạc ở 1 nh ha`ng tổ chức, quyn tiền gip con nt ngho ở Vietnam DG ni với hắn: đưa tiền cho chị hắn v đưa v lại cho chị, chị đem cho ai thch đi th đi, DG v hắn khong thch đi mấy chổ ny .

hm bữa gởi $250 xuống Los để họ gip thuong phế binh ngho ở Vietnam
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]