Re: Cỏ non ...


Posted by Hải u ..73..174.114 on Mar 11, 2019 at 21:09:38:

In Reply to: Re: Cỏ non ... posted by mmnh on Mar 11, 2019 at 21:05:43:

HA hong vit nổi cu đ ... HA read chổ kia thấy hay hay nen post ln :))

M hom qua P ngi vo laptop of HA v hong bit tnh cờ sao đ P click ln Thuong mai m Thương mang tn American v profile picture hog c hnh Thương ...

Nếu P hỏi th HA ni mấy ngui ny l bạn củ of HA thoi :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]