Re: To TLN


Posted by CH ..104..192.111 on Jan 10, 2019 at 14:17:25:

In Reply to: Re: To TLN posted by TLN on Jan 10, 2019 at 13:28:37:

Theo lời nhỏ em th phụ nữ nn sắm hột xon v ngy cng ln gi v nếu c chuyện g chia tay th ko bị đem ra cưa đi như những ti sản khc hehehe
>>>> TLN ni vậy lm sao Tai To dm lấy vợ :)

Th c nng m hột xon nn sắm , mnh hi l sắm nhưng sao lại gan dm đeo .

CH c cục no ko? 🙃
>>> Mnh cũng c super rock nhưng chỉ đủ sức sắm fake thi . Khi đeo ai m biết chớ :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]