Re: Cỏ non ...


Posted by mmnh ..107..216.153 on Mar 11, 2019 at 21:05:43:

In Reply to: Re: Cỏ non ... posted by Hải u on Mar 11, 2019 at 21:02:28:

HA nn nghe bi ht ny c cu ny n
"biết lời tỏ tnh đ c người nghe"

P m biết HA viết cho Thương như vậy l HA đi ở với Thương lun rồi hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]