Re: 2 bc LZ ..... lm sao để trồng rau ngt v diếp c


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 12, 2019 at 11:27:54:

In Reply to: 2 bc LZ ..... lm sao để trồng rau ngt v diếp c posted by CP on Jun 12, 2019 at 11:15:41:

Ci kh của ti l diếp c th ln OK, m rau ngt khng ln :)
Cn vụ tưới nước th tất nhin l c, nhưng c lẽ tưới nhiều qu? Để hm no ti đi tm rau ngt trong chợ về trồng lại :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]