Re: ung thư


Posted by DG ..73..229.99 on Nov 30, 2019 at 19:25:24:

In Reply to: Re: ung thư posted by TLN on Nov 30, 2019 at 19:00:13:

em mới nghe vụ trúng gió chết :)

chị xem mí cái áo em post, cái dài dài mặc đi wedding tháng 5 ở nhà thờ hoặc buổi tối đuọc không chị ??

mới find out … cháu hắn làm ở ngoài trời , em sợ buổi tối lạnh nên định mua cái dài mặc cho đở lạnh 2 cái gịMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]