tn: GL


Posted by Mây ..198..152.51 on Sep 13, 2018 at 11:17:27:

GLCG chỉ có lư trong bối cảnh NIỀM TIN ... Ngoài niềm tin, th́ tất cả luật lệ trong GL đều là những áp đặt phi lư vô nghĩa hết, v́ nó vượt quá sức lực và khả năng của con người ... Cho nên những người không tin th́ họ muốn nghĩ muốn sống sao tùy họ ... Đối với người tin, ḿnh hiểu con người yếu đuối, tự sức ḿnh không làm được, nhưng với ơn Chúa trợ giúp th́ dần dần ḿnh sẽ vượt qua và đạt tới ... đơn giản vậy thôi ...

Thêm một điều nữa ... GH chỉ dựa trên thánh truyền và thánh kinh để tuyên bố cái ǵ là tội nhưng GH không lên án những người vi phạm ... chỉ có Chúa mới là Đấng có quyền phán xét tuyệt đối thôi ... Tuy nhiên Ngài cũng là Đấng Nhân Từ và Thương xót tuyệt đối ... với những ai cậy trông vào Ngài th́ Ngài ban ơn dư tràn để họ có thể từ từ vượt thoát xu hướng xác thịt yếu đuối và sống như Ngài muốn ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]