hôm nay


Posted by Q ..192..191.10 on Nov 30, 2019 at 19:44:49:

ḿnh đi laundromat giặt quần áo, 1 hũ $4.75 , giat 4 hu
renter call nói thermostat không work nữa máy sưởi không chạy
ḿnh nói chắc hết pin mày thay pin chưa , nó nói thay rồi nhưng không work. ḿnh gọi handy man handy man lễ có ai available đâu ḿnh nói renter hay mày tự thay đi tau trả tiền công cho mày
lát sau ḿnh gặp maintenance guy trong apartment ḿnh, ḿnh tŕnh bày sự việc maintenance guy nói là phải chùi sửa xung quanh chỗ bỏ pin rồi găn pin vào là work thôi
ḿnh đi giặt quần áo xong call renter hỏi sao rồi, nó nói nó tháo ra hết rồi nhưng chưa đi mua cái mới được v́ xe vợ lấy đi shopping rồi, ḿnh thuật lại lời maintenance guy bày chùi cái chỗ bỏ pin, rồi ḿnh nói nhưng mày thaó ra hết rồi thôi để tao đi mua chọ
ḿnh chạy ra home depot mua xong đem tơi nhà cho nó
bươc vào nhà th́ nó nói work rồi, theo lời chùi chỗ gắn pin sạch sẽ th́ work rồi
vậy là mất công ḿnh phải chạy ra home deport return lại the item
nhưng dù sao cũng đỡ tốn tiền
bây giờ sợ quá chắc phải mua home guarantee , thấy cũng không măc' lắm khoảng 600 năm thôi chứ năm naỳ sơ sơ ḿnh sửa hơn cả $1000 rồi, mỗi lần nó gọi ǵ cái tốn ít nhất 300 có khi 600
ḿnh nói nó là tao chỉ cho mướn dưới 3 năm thôi là phải bán, nó nói đến đó nó mua
nó làm ǵ mà ở bỏ đồ tum` lum, không có chỗ mà đi, ở nha` mướn mà trồng cây lia chia mai mốt nó không có tiền mua nhà phải move đi không biêt' sao nữạ ḿnh đâu có bán rẻMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]