Re: mnh cũng muốn post


Posted by tn ..73..91.53 on Jun 05, 2018 at 09:33:24:

In Reply to: Re: mnh cũng muốn post posted by DG on Jun 05, 2018 at 09:21:22:


As and 1 B+ l ngon lnh rồi,,, khong phải dzở nhưng sometime make a mistake thi ... c thể lc đ đang nghĩ về đnh banh :):)

hm truớc cu cậu took PSAT c good hong ????Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]