to tn


Posted by tinh ..76..244.248 on Sep 13, 2020 at 17:02:45:

Ừa thì you thích Trump vì ổng chống vụ phá thai trễ "late abortion" nhưng ngược lại thì ổng và đám Cộng Hoà lại ủng hộ tử hình tội nhân, trg khi đám Dân chủ thì ủng hộ "late abortion" nhưng khg ủng hộ tử hình tội nhân .

Hai cái cũng same same nhau thôi, cái nào cũng quy về sự sống, chứ tử hình có tốt hơn phá thai trễ khg nè ?

Còn nhiều cái Giáo Hội CG khg ủng hộ Trump lắm, tóm bằng 1 câu "To be true to my Catholic faith and the teachings of Pope Francis, I have to do everything in my power to make sure that Donald Trump loses in November" (Trích từ https://religionnews.com/2020/08/14/liberal-christian-pope-francis-religious-left-catholic-mainline-black-church-new-moral-majority/)

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]