Re: good morning from NY


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 22, 2019 at 08:41:08:

In Reply to: Re: good morning from NY posted by O(*_*)O on Nov 22, 2019 at 08:36:39:

ừa em trai tui tính tự ái y như tui, mà còn khó hơn tui ǵp ḅi ehehe, nhà tui còn mình tui là ll với gđ nó thường xuyn, vợ nó cũng khó lun eheheee

cho you được dịp cười thoải mái đó ahahaaa

you ăn l̃ nơi đu ? Với which gf ? lolMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]