Re: sáng nay --- bác dzịt ui


Posted by tn ..73..91.53 on Aug 09, 2018 at 10:34:19:

In Reply to: Re: sáng nay --- bác dzịt ui posted by DG on Aug 09, 2018 at 10:30:10:


hihi,, chéc bà con đi vacation hết rôi... tn cũng mới đi về, nen hổng rày vắng bóng đó ....


khi nào nhóc cua DG vào học lại ?????
ỏ đay là ngày 20,, sáng nay tn tới truờng voi nhóc boyMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]