sáng nay --- bác dzịt ui


Posted by tn ..73..91.53 on Aug 09, 2018 at 10:26:08:

Sao ít nguoi đi chợ quá dzị ????? hay là ai cũng đang "im lặng là vàng" :):):):)

tre nhà bác dzịt đă quá, bác chặt tre vót đũa roi gởi tặng bà con trong làng VS mỗi nguoi 10 đôi đũa tre, nghe có lư hông ????????Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]