Re: tiếng cn trng


Posted by Z ..98..134.180 on Jan 10, 2019 at 18:58:43:

In Reply to: Re: tiếng cn trng posted by :{ ) on Jan 10, 2019 at 15:55:17:


con dế mi ! Bc c thấy cy gậy" pha sau đui di thượt đ, dng để nhận bọc tinh trng của dế đực

ni thế chứ "đời sống sinh dục" của loi dế n "khốn khổ" lắm bc ui! sau khi chng "rc rc, rc rc" chi tai wnh với con đực khc, th chng "tắc tắc, tắc tắc" với chi dế mi!
chng cố gắng đem bọc hiếm qu v đem n dnh tới 1 ci "gậy" pha sau đui của chị dế ... thế l xong ! N cũng như thế như cặp c mực ở dưới nu+o+'c

[tui 1 na(m o+? DHKH ho.c ba ca'i la(ng nha(ng ddo' chu+'ng chi? Zoology]Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]