Re: nắng vàng ơi


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Sep 13, 2018 at 13:25:43:

In Reply to: nắng vàng ơi posted by htc on Sep 13, 2018 at 13:03:31:

Thơ hay truyện htc viết là ak đọc liền:):) Florence có ảnh hưởng đến chỗ htc ở không? ak không biết rơ htc ở đâu, anh Chung đóan ṃ là gần Virginia, nêncũng lo lo:):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]