Re: đng hay sai


Posted by DG ..38..236.146 on Sep 14, 2018 at 09:43:58:

In Reply to: Re: đng hay sai posted by KT on Sep 14, 2018 at 09:37:47:

thng giữa học high school DG hay th'y n mặc same quần o hoi, DG ni: sao con khong ku ba or m chở đi mua clothes ... n ni "con khong hỏi" DG ni: m con tuy kh nhưng vụ clothes chắc she sẽ mua thi

c lần nhc xin mom theo my son đi cắt tc ở tiệm, m n khong cho . (m n thợ cắt tc nhưng khong lm nghề đ cũng 10 năm ri nhưng cắt tc cho chồng v con ở nh . ) , dĩ nhin cắt khong đẹp = tiệm v ngui ta cắt mỗi ngy, cn chị lu lu mới cắt 1 lần lm sao đẹp = tiệm

nhưng chị khong cho thng lớn nha^'t cu?a chi. ha('n năm sau ra trung đại học, DG chọc n : con với bồ con trung, kiếm việc lm, ổn định, con cui vợ đuọc ri . chị hắn la ln: cui g em, n cn fải lo cho 2 em n .. giời ơi, c fải con của n đu m chị hắn bắt n loMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]