Viễn ly ảo ảnh


Posted by vtl ..24..240.206 on Dec 16, 2017 at 07:26:42:

Ta trở lại với hnh hi rất vội
một thn người bồi đắp bởi thịt xương
theo vc ấy vun trồng trăm thứ tội
suốt trăm năm cn nhớ một thin đường!

Đi con mắt l cửa vo thứ nhất
những "sắc" cn ghi lại bng hnh em
đến mun đời về sau khng thể mất
để nhớ nhau trong su ngả đi tm

Những tiếng ni đi vo trong tm tưởng
lạc về đu trong những note "nguyn m"
bao trầm bổng khc nhạc đời giao hưởng
cn vang ln trong những lc m thầm

Đy "khứu gic" với hương thơm quyến rũ
lng đ m theo gi khắc ghi lng
v chn ght những hi tanh kh ngửi
trần lao ny ai biết c hay khng ?!

Tm đ nếm bao nhiu điều ngọt đắng
khi chua cay khi lại thấy mặn m
khi khẩu "vị" đ trở thnh quen thuộc
ging sng đời thm kht cứ tun ra

i "thn" xc suốt đời chưa thấm mệt
vẫn ăn my từng cảm gic vấn vương
giọt nước mt chạm vo da đ lạnh
len lỏi vo buốt gi tận trong xương

"Năm" cnh cửa đi về qua ảo gic
ngỡ tm người tri kỷ để yu thương
ta gom gp cất vo trong tiềm "thức"
vẫn c đơn trong cc ngả V Thường

đ ảo gic th c chi l thật
tội cho ta lầm tưởng tự bao giờ
khng tiếc nuối cớ sao cn ngụp lặn
tự giam mnh trong ảo ảnh ngu ngơ

Ta cũng thế từ mun đời m ngủ
cảm thọ cn khao kht suốt canh thu
hai vc dng của hnh hi du thủ
vẫn tm nhau x nt mảnh hồn đau

ai nhắm mắt toan xa la nhục sắc
bịt hai tai ngăn lại những m m
hy qun đi chuỗi thời gian huyễn hoặc
để trở về sống lại với chn tmFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]