Re: Trầm tư


Posted by Ph Vn ..24..240.206 on Dec 16, 2017 at 09:37:15:

In Reply to: Re: Trầm tư posted by Ph Vn on Dec 16, 2017 at 08:06:22:

Đợi chờ gic ngộ

Cơm rượu ln men ai: khẽ nhắp
ti: lời ấp ủ ngấm ngầm say

&&
Ti ngại mun hoa thơm cn thiếu,
một t hương tnh cho thơ
v ngại người ch lời vụng qu
nn thng năm tri vẫn hững hờ!

Lng ta người biết bao đm trước
như thể con tằm ủ trong tơ
tương tư yn lặng trong kn thức,
nhập hồn ha bướm đợi thời cơ

Muốn gom tất cả lai hoa qu
vo trong đi cnh rất đơn sơ
muốn tay nắn nt lời chn chất
để ht ru người trong giấc mơ

&&

Người: trng đi đọi lm ti khổ
xin hy yn bnh trong gi mưa
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]