[thơ cũ được soạn lại ] bi ngơi ca


Posted by Phạm Chung ..98..134.180 on Jan 19, 2018 at 16:19:42:

bi ngơi ca mưa

(Vượt qua, vượt qua, vượt qua bn kia, hon ton vượt qua, tm thấy gic ngộ) (*)

buổi sng sớm cơn mưa xanh bay qua vườn sau
mưa cỏ xanh
mưa hoa xanh
mưa anh xanh
mặt trời long lanh

trong từng hạt mưa lăn trn trn l sen
dng sng ảo gic

giọt mưa em
giọt mưa anh
k ức xanh ngn năm của mỗi hạt mưa kết tụ
em-cơn-mưa-tri ma
anh ngn năm rừng-ma-hạn
trầm . lun . m . đắm

"sng khng khc với nước
nước khng khc với sng
sng tức l nước
nước tức l sng"

nhưng trong tm ta
sng vẫn khng ngừng đập bờ tim ta vỡ

ta vẫn nghĩ về một con sng
v
pha - bờ - bn - kia
nhưng chưa một lần muốn đi qua

Yết đế, yết đế Ba la yết đế Ba la tăng yết đế Bồ đề Tt b ha (*)


Phạm Chung
1/19/2018
thơ cũ được soạn lại
[*] bt nh tm kinh
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]