như một lời chia tay hm nay ngy qua!


Posted by Ph Vn ..24..240.206 on Aug 23, 2018 at 18:42:31:

Từ khi quen em, trong tiềm thức anh như đ biết sẽ c ngy mnh xa nhau! Những lời thơ tưởng chừng như một lời tin tri đ x nt lng anh từng nt ln bn phm!
Anh sẽ tiếp tục hnh trnh di của mnh, tuy chưa biết sẽ l bao lu.
Chương thơ anh, đ như một lời chia tay hm nay viết từ dạo mới quen nhau .
<3

Xun ra đi vẫn nhớ về trở lại,
Đm sẽ tn qua những ngn tay sung
trăm cảm xc đong đầy tim lng mạn,
triệu giọt nồng chan chứa những yu thương!

như nao nức đợi chờ khi đng hạn
sẽ trn ra như thc đổ trn nguồn ....
-
Em ra đi ng hồn thơ vắng lắm
Anh ngồi đy gội tc những vấn vương
như cnh n xun về khung trời cũ
đợi ai cn ht mi khc hoang lương

tim đ thức hay Thin Thu ngi ngủ ?
m chn xưa cn nhẹ lắm trn đường
Sng tim dỗi chn hồn theo lối cũ
Vẳng tiếng n đa trong vắt, khẽ ngi thương
-
Anh mơ c một ngy em trở lại
pht bng hong dụi mắt khẽ trng ra
tay run vội mở cửa hồn giam lỏng
lng rộn rng tim ht khc hoan ca

nhưng anh biết em khng về thăm nữa
gt chn no yu dấu đ đi xa..

Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]