Re: như một lời chia tay hm nay ngy qua!


Posted by Ph Vn ..24..240.206 on Aug 23, 2018 at 19:30:53:

In Reply to: như một lời chia tay hm nay ngy qua! posted by Ph Vn on Aug 23, 2018 at 18:42:31:


Sng hm ấy hồn rộn ln tiếng ht
bn cổ mộ buồn ru bm hoang vu
hai đứa b tro qua tường đổ nt
dắt du nhau toan thot khỏi ngục t
-
Mưa đm trước lu đi cn ẩm thấp
nắng chen vo loang lỗ những xanh ru
trn lối vắng đa hoa tnh e ấp
lối đi về trơn ướt bước phiu du
-
ngy sắp hết, ai trn đường gi bụi
mong một lần nhn thấy dng Xun Thu
đui con mắt trần gian nhn qu vội
những chuyến về qua phủ kn sương m
-
quanh lối cũ g đều chn thổ mộ
chết trong lng trong những pht chơi vơi
Yu thương đất, cỏ cn tươi cổ mộ
đa hoa yu cn nở thắm trn đồi
-
Khi đ chọn lm người dưng khc họ
để mai ny lại nhớ ci xa xăm
v cứ vậy đời ta như qun vắng
xc thn ny l o mặc trăm năm

Qua một cơn m, ti cầm tay em xa la ngục t của trần thế, tri buộc của kỷ cương x hội ! Em tin tưởng v đặt trọn bn tay vo trong lng tay ti !
Sau cơn m, ti quay về với ảo mộng đời l thực tế với những buộc rng, những cần thiết như thuốc an thần ru ta vo đời!
Cn g nữa đu ? ngoi mộng mị xa vời m ta bất lực v tri buộc của trần gian như một mng nhện v hnh tri nhn loại vo trong!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]